СТАРА ЗАГОРА – Готови са седемте центъра за деца в риск

Седемте Центъра за настаняване от семеен тип предназначени за деца с увреждания от 3 до 18 години вече са изградени и оборудвани. Това обявиха от община Стара Загора, която изгражда центровете по проект „Деинституционализация на деца в риск”.
Проектът се финансира от оперативна програма „Регионално развитие” и цялата му стойност е 4 751 950 лева. 3 314 282 лева е сумата за строително-монтажните работи на седемте семейни центъра.