ДОБРИЧ – Военнослужещи продължават да помагат за разчистването на Добрич

Без прекъсване в почивните дни продължи процесът на разчистване и преодоляване на последиците от наводнението в Добрич на 19 юни.
Над 40 военнослужещи от военно формирование 54060 – Шумен продължават работа, организирани в две модулни групи: едната група е приключила с изчистването и измиването на склада на БЧК в ДКЦ 2 и днес изнася отпадъците от помещенията на първия етаж. Основно усилията са насочени към агрегатното помещение на поликлиниката. Втората група се придвижва по коритото на р. Добричка, където разчиства отводнителния канал от храсти и други отпадъци – работата е съсредоточена в района след магазин Кауфланд.