ПЛЕВЕН – Предстои втора среща по проучването за трети Дунав мост

Екипът на Областна администрация – Плевен, който работи по проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния-България”, участва в работна среща на един от партньорите, съобщиха от пресцентъра на Областн администрация – Плевен.На нея бе представена разработената от един от партньорите – община Велико Търново – стратегическа трансгранична концепция за пространствено планиране на зоната на международен транспортен коридор 9. Освен разработената ГИС-база данни са анализирани и възможностите за инвестиции в четири зони – резерватът „Никополис ад Иструм” в землището на с.Никюп, Преображенският манастир край село Самоводене, ансамбълът „Царевец”- „Трапезица”- „Св.40 мъченици” и курортният комплекс Вонеща вода.