ТЪРГОВИЩЕ – Търговище е на шесто място в страната по безработица

Търговищка област е на шесто място по безработица в страната, след като преди години трайно водеше статистиката в национален мащаб. Това заяви облястният управител Емел Расимова по време на заседание Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Комисията се запозна с обзора на състоянието на трудовия пазар през 2013г. и перспективите за развитие. Беше направен преглед и на картината за първото тримесечие на тази година, работата по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» и други схеми за създаване на заетост.