ЯМБОЛ – Спешни мерки за недопускане на болестта „син език” в Ямболско

Мерки за недопускане разпространението на заболяването „син език” обсъдиха на заседание членовете на Областната епизоотична комисия в Ямбол. Комисията беше свикана извънредно във връзка с първично възникнало огнище на заболяването в ивайловградското село Мандрица.
Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните от 4 юли, общините Елхово, Болярово и „Тунджа” попадат в предпазната зона около огнището на болестта, която е с радиус от 100 км. Определена е и наблюдавана зона с радиус 150 км, в която са включени всички общини от Ямболска област.