ШУМЕН – 13 млн. лева заем тегли Община Шумен за ИСПА 2

30/06/14 Община Шумен планира да изтегли два заема от фонд „ФЛАГ” с общ размер 13 216 523 лева за обезпечаване дейностите по втория етап на Интегрирания воден цикъл на града (ИСПА 2). Нещо повече – според местната администрация към момента няма друга алтернатива и кредитът трябва да бъде реализиран във възможно най-кратки срокове. Това стана ясно на общественото обсъждане на идеята малко по-рано днес.