ВИДИН – Уникално светлинно шоу за зрелостниците от Професионална техническа гимназия „Васил Левски" – Видин

„Ученическо LED-парти” се проведе днес в Професионална техническа гимназия „Васил Левски” – гр. Видин. То бе подготвено от над 30 ученици, преминали обучение по модерен светлинен дизайн в рамките на проект, финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. Уникалното светлинно шоу бе част от публичното събитие „Светлина, творчество и музика”, на което бяха раздадени дипломите за завършено средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на 37 зрелостници от видинската професионална техническа гимназия.