ДОБРИЧ – Бедственото положение в Добрич остава

24/06/14 Бедствeното положение в Добрич остава и към момента. Помпената станция за отпадни води „Свежест“, която се намира в северната част на града, е въведена в действие, което ще даде възможност за постепенно спадане нивото на водата на терените и в сградите, информираха от общината.  Оттокът на дерето много бавно, но видимо намалява. След експертно становище и оглед на терена следва аварийно да се изгради черпателна шахта, от която да се изпомпват и изхвърлят водите в дерето, обясниха от кметството.