СИЛИСТРА – Фискален контрол на Дунав мост

На ГКПП „Дунав мост“ служителите от новото звено на НАП за фискален контрол са извършили  91 % от  проверките  за рискови стоки, внесени с 2 075 автомобила през трите гранични пункта в североизточна България. Заедно с колегите си в Силистра и в с. Йовково до Добрич те са фиксирали в информационната система на НАП параметрите на различни товари в  общо 6 702 транспортни средства над 3 тона с доставки за страната или преминаващи транзит от началото на годината.  От тях русенските екипи са проверили 5 506 – близо 82 на сто.  Всички те са били с дестинации за страни от Европейския съюз.