СМОЛЯН – Родопчани са на първо място по потребление на кисело мляко и картофи

Област Смолян е на първо място в страната по фактическото потребление на кисело мляко (60.4 кг) и картофи (58.1 кг) на лице от домакинство през 2013 година. В сравнение със средните количества за страната потреблението на кисело мляко е със 114.9% в повече, а потреблението на картофи – с 88.6%, съобщават от териториално статистическо бюро.