КЮСТЕНДИЛ – Българска система за рекет спъва големите проекти в Кюстендил

В ход е процедурата по избор на фирма за строителен надзор на втория етап от строителството на хотел “Кюстендил”, бивш “Спорт палас”. Без строителен надзор не може да се даде строителна линия, коментира в отговор на въпрос на Дарик, за изграждането на Медико- балнеоложкия комплекс, кметът Петър Паунов.
“В България има изградена система за рекет, която се надявам в нашия случай да не проработи. Сериозни проблеми създава Закона за обществените поръчки, който не позволява мобилност на общините. При обявяване на процедура по избор се изчаква 52 дни, след това се избира изпълнител, следва обжалване и блокиране на дейността. Отработена е схема за рекет. Има фирми, които участват в процедурите, само за да обжалват.