СОФИЯ – КЗК спря третия лъч на метрото

Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ отмени решение на изпълнителния директор на “Метрополитен” ЕАД за откриване на “открита по вид” процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – проектиране и изпълнение на първия етап от Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния, съобщи пресцентърът на комисията.
КЗК счита, че изискването на възложителя придобитият опит на проектантите от изпълнение на подобни обекти да бъде в периода на последните три години необосновано ограничава конкуренцията.