РУСЕ – Фестивал на чуждестранните студенти в университета

Чуждестранните студенти на Русенския университет ще проведат свяо ежегоден фестивал от 16 ч. в „Канев Център“. Ще се съберат съберат колеги, приятели и всички желаещи русенци, за да им покажат своя национален бит, традиции и етнокултура чрез песните, танците, видео презентациите и музиката си. Празникът ще премине под мотото „Заедно в различията си“.
Близо 500 са чуждестранните граждани, обучаващи се в Русенския университет в момента.