Да погледнем зад воала на ясновидци, гадатели, астролози и врачки

Тук, на земята ние хората сме триизмерни същества с пет сетива. Възприемаме Вселената подвластни на ограниченията на материалната си същност. Можем да виждаме света на определено разстояние в пространството, а във времето сме ограничени в нашето “сега”. Останалото е мъгляв свят от спомени и надежди.
Ето с това ни е много трудно да се примерим. Човешкото съзнание е устроено така, че мрази бариерите, ограниченията, спирачките. Едва ли има мъж или жена, които да не мечтаят да знаят какво ще се случи утре, след година, след десет години. Мечтаем също да разбираме какво става в този миг на стотици, хиляди километри от нас или в главите на другите. Завесата обаче е неумолима и продължава да стои затворена. Ние крачим с разранени нозе по житейския си път и незнаем какво ще видим зад следващия завой.
Още от деца се опитваме да заобиколим тази граница. Спомням си, че като малко момиченце повтарях несъзнателно много древни обичай: Хващах една калинка и я държах на върха на показалеца си. После повтарях напевно “Калинке-малинке, покажи ми на къде ще се оженя!” Очакваше се, че бъдещия жених чака в посоката, в която отлита насекомото. Ако кацнеше на земята работата ставаше ясна: “щях да си остана стара мома”.
Друго, което правехме като деца е да късаме листата на маргаритката и да повтаряме: “щастие, нещастие, път, писмо, любов”. Чакаше ни това, което каже последното листенце.
Знам, че има хора, които могат да прозрат отвъд воалите за да видят бъдещето: на човечеството, на нацията, на отделен свой събрат или посестрима. Но тази дарба е изключително рядка и с нея са удостоявани избраници. Иначе какъв е смисълът на загадката? Ако всеки шарлатанин-търгаш можеше да прозре в бъдещето, Вселената щеше да стане ужасяващо сива и скучна. И все пак, виртоалното пространство, обявите и рекламите във вестниците  и телевизията просто гъмжът от самообявили се ясновидци, гадатели, астролози и врачки. Те не само злоупотребяват финансово с естествения копнеж на хората, но както ще видите правят със съдбата им и по-големи бели.
Но нека, преди да разобличим измамниците заедно, да кажем няколко думи за ония, истинските, които се появяват по-рядко от бели ластовици и озаряват с прозрението и мъдростта си своите съвременници.
Формите за проникване в бъдещето са основно две: пророчество и ясновидство, като ясновидството използва гадателството за помощно средство.

ПРОРОЦИТЕ

Това са необикновени, светли личности, с обаяние и харизма, за които се вярва, че контактуват със сили от по-висши нива- с Бог и с Духовни същества. Те разтварят пред тях непроницаемата завеса и им предават мъдри послания, съвети и описания на събития, които биха могли да се случат за в бъдеще. Общото между всички тях е едно: не те предизвикват контактите и избират да станат това, което са. Тъкмо обратното. По-висшата сила избира посредниците си, които често се подчиняват с примирение и неохота. Защото истинската дарба не е нито развлечение, нито източник на финансови доходи, недостъпни за данъчно облагане. Истинската дарба е бреме, страдание и изпитание, което избраникът носи като саможертва в името на другите.
В Древна Елада такива са били делфийските оракули. При определени случаи те бивали обсебени от определено божество, което им давало отговори на жизнено важни въпроси- за войната и мира, за реколтата, за преселението на народите, за управлението на владетелите. Никой не е заплащал на оракулите. Само понякога благодарни граждани правели дарение на храма, в който те служели. Забележете, на храма, а не на тях самите!
Горките надарени човешки същества често ставали прицел на обществената ненавист. Защото хората предпочитат да чуят сладките лъжи вместо горчивите истини. А оракулите просто не можели да лъжат, защото чрез тях говорели по-висши сили. Спомнете си за пророчицата Касандра. Сляпа и самотна, презирана от народа си и смятана за зла вещица, само защото предсказала печалния изход от една война.
При тези обстоятелства едва ли е имало кой знае каква конкуренция за тази кариера.
В Стария завет на Библията също се говори за пророци. Пророк е бил Мойсей, пред когото се явил Бог, за да му повели да поведе народа си през пустинята към Обетованата земя. Имал ли е Божият избраник лична полза от делото си? Никаква! Само години страдания. Често хората го ненавиждали, както ненавиждат всеки, който ги зове да станат от роби свободни, от жлака тълпа- народ, от груби материалисти – духовни същества.
В Новия завет пророк е бил Йоан Кръстител, който видял Исус като Син Божи и Месия. И какво е получил за пророчеството си? Ами отрязали му главата.
Пророчеството на Йоан в “Откровение Йоаново”, известно ви като Апокалипсис, сигурно му е носело горчиви кошмари и тревоги, защото никак не звучи оптимистично.
Цялата Свещена книга на исляма, Корана, е плод на пророчество. Пред Мохамед се явил архангел Гавраил и му предал текста на едно послание, носещо Светлина и смисъл за мюсюлманския свят. Смятате ли, че получателят на небесното вдъхновение се е облагодетелствал от това? Не, нищо подобно! На неговите съграждани никак не допаднали високите нравствени изисквания на Бога към човечеството. Те изолирали пророка и целия му род. Опитвали се и да го унищожат физически. Накрая той се принудил да избяга със своите последователи от Мека в Медина.
Не по-щастлива е била участта на Нострадамус, чиито прозрения се сбъдват и до днес.
Нека кажем няколко думи и за българските пророчици Ванга и Слава Севрюкова. И двете са живели бедно и скромно. И двете са носели бремето на човешката болка, без да искат нищо за себе си.
Баба Ванга не е използвала нищо от благодарствените дарове, а ги е съхранила и завещала на народа си.
И така, истинските пророци се отличават със следното:
•    Не те избират ролята си, а съдбата избира тях;
•    Пророчествата им засягат само събития, жизнено важни за народите или отделните личности;
•    Никой от тях не се е облагодетелствал материално от дарбата си;
•    Те плащат за това, с което са надарени с физически и духовни страдания;

ЯСНОВИДСТВО И ГАДАТЕЛСТВО
 
Ясновидството е по-низша форма на умението да се прониква отвъд времето и пространството и да преодолява завесата. Определени хора притежават извън сетивни качества, които правят това проникване възможно. Обясненията са различни.

Според материалистите, мозъците на подобни хора са мутирали по определен начин и са направили тези дарби възможни. Според окултистите става въпрос за умение да се насочва духовната енергия към по-високи нива, отвъд материалната Вселена, където времето и пространството не съществуват. Ясновидците може да са медиуми, които получават прозренията си от мъртвите или от духовни същества, като ги призовават с определени ритуали. Чрез определени форми на свръхконцентрация на съзнанието, може сами да получават отговорите на своите въпроси. В такива случаи самите те не знаят дали просветлението им дава друга сила или то идва от собственото им “аз”. Когато тези дарби са истински, те могат да бъдат много вдъхновяващи и полезни. Дори и тогава, обаче, може да се окажат опасни или дори вредни.
Ясновидците искрено вярват, че са призовали добри духове на Светлината или благородни и добронамерени покойници. Дали, обаче, винаги е така? В извънсетивното пространство, точно както и в материалния свят съществуват и добро, и зло.
Една злонамерена разумна енергийна субстанция може да се представи за доброжелателна. В тези случаи тя ще предаде съвети и прорицания, които могат да тласнат човека в погрешна посока. Да го насочат към болка, страдание и дори към гибел. В повечето случаи ясновидецът няма съзнателна вина. Той или тя просто не разбират, че на поканата се е отзовал не желаният гост, а непознат натрапник. Тези проблеми са твърде сложни и дълбоки, за да ги изясня в рамките на една статия. Някои от тях съм засегнала бегло в “Свещената магия”. Други са предмет на книга, която предстои да бъде издадена. Тук ще се задоволя само да повторя едно предупреждение: Нека ясновидците бъдат бдителни за “неканени гости”!
Всички ние познаваме различни форми на гадателство. Ще спомена само най-популярните: гледане в купа с вода, в огледало или в кристал; гадаене по утайката на кафе или по линиите на лявата ръка; гадаене чрез карти Таро; прозиране в бъдещето чрез прочитане на случаен пасаж от Свещена книга; гадаене с боб, което в Африка се прави чрез изсушените плодове кока; гадаене по вътрешностите на жертвено животно или по изпражненията на птици, които за древността и Средновековието са били любими форми за проникване в бъдещето.
Древна и модерна едновременно е астрологията, която представлява гадаене на съдбата по звездите.
Ще ви кажа кое е общото, обединяващо всичките тези форми на гадателство. Сами по себе си средствата нямат никаква роля освен да помогнат на ясновидеца да си повярва сам. Чрез тях надареният по-лесно успява да се освободи от задръжките на сетивата си, от съмненията и да концентрира и насочи енергията си, която всъщност върши истинската работа. Всъщност, всичките тези фигури, предмети и субстанции са просто биокатализатори или ако предпочитате- вид психологически патерици. Така че всеки от вас, който се чувства надарен, може да изобрети свой нов метод на гадаене. Уверявам ви, че ще върши не по-лоша работа от останалите!
Но нека засегнем най-сетне един особено съществен въпрос:

ПОЛЕЗНО ЛИ Е ДА НАДНИЧАМЕ ОТВЪД ВОАЛА?

Моят отговор е, че е полезно само в редки и много важни случаи.

Пророците са уведомявали своите народи за съдбовни събития и духовни истини. Нито Мойсей, нито Йоан Кръстител, Нострадамус или баба Ванга са се занимавали с древни житейски проблеми. Те не са предсказвали ще се омъжи ли хлапачката X за Y, в когото е влюбена, ще си вземе ли студентът изпита (изпити е имало и през Средновековието, а дори и в Древността) или полезно ли е бизнесменът Z да инвестира капитала си в определен бизнес. Подобни гадания са гавра със Свещената мистерия.
Не ме разбирайте погрешно! Не подценявам вълненията на обикновения човек. Самата аз съм съвсем обикновен човек и ме терзаят същите чувства, същото любопитство. Но запомнете! Не винаги е полезно да знаем какво ще се случи! Понякога може това да е по-опасно и по-вредно дори от отрова.
Имам две малко чудати, но доста убедителни идеи за предсказанието, което ражда себе си и за предсказанието, което убива себе си. Иска ми се да ги споделя с вас с по един прост пример.
Ясновидката казва на възрастния мъж Иван, че ще се разболее от язва на стомаха. Тя не е злонамерена. Просто иска да го предупреди, а истинските гадатели, веднъж започнали, и да искат не могат да затаят нищо, нито да изричат лъжи.
До този момент стомахът на човека си е бил напълно здрав. Уплашен и притеснен, обаче, той увеличил киселинността на своя организъм. Започнал да спи зле и да се храни нередовно. Несъзнателно насочил към себе си отрицателна енергия, вследствие на страха. И ето, язвата била налице! Предсказанието само породило себе си. Ясновидката е видяла какво ще се случи, но няма откъде да е знаела, че казаното от нея ще предизвика бедата.
Астроложка прави на бизнесмена Драган хороскоп, според който го чакат печалби и добри инвестиции. Човекът става главозамаян и самонадеян. Без да се замисля много-много, започва да прави глупави рискове. “Какво толкова?”- мисли си – Нали звездите казват, че тази година ще печеля и ще забогатявам?!”
В резултат на поведението му, следва фалит. Типичен случай на предсказание, което само убива себе си. Звездите всъщност са казвали истината и предсказанието би се сбъднало, ако не беше предсказано.
Ето защо не разгръщайте воала лекомислено и без причина! Това не винаги има добри последици. Нека съдбата плете своята мрежа. Вие просто живейте като добри и благородни хора и оставете събитията да се случват според Божията воля. Съдбата е строга старица и може да ви накаже за любопитството!
Когато наистина е нужно, всеки човек, всяка обикновена личност сама става пророк за себе си. Необходимото ще ви бъде казано в сънищата или ще получите внезапно просветление и усещане какво бива и какво не бива да правите. Вярвайте най-вече на собственото си съзнание!
А сега нека направим кратка екскурзия в земята Шарлатания.

РАЗХОДКА В ШАРЛАТАНИЯ

Скъпи мои приятели, достатъчно е да изпишете в Google “ясновидство” или да отворите който и да е езотеричен вестник и ще ви лъхне зловонието на измамата. Сергия до сергия, пазарище на лакомията и суетата! Куп врачки и магове, с тюрбани и без тюрбани, с метли и без метли, млади и стари, до един наследници на Ванга или на Нострадамус крещят и се надвикват да си предлагат продукта. Всички гадаят, прозират в бъдещето, развалят магии и лекуват. Всички хитруват и мамят. Всички имат твърди тарифи. Не знам доколко си плащат данъците и колко от тях са в сивата икономика, но за тези хора мистерията е просто далавера.

А дали предлагат истински продукт или ви пробутват менте? На бас, че става дума за второто!
А, стига бе! Ако всичките тези Касандри, Селени, Зузи и Айшета можеха да проникват отвъд времето, какво би станало? Всеки би знаел какво ще му се случи срещу сума от 5 до 50 лева, а при годишните астрологически хороскопи – за няколко хилядарки. Ами че това би превърнало човешката цивилизация в миш-маш от тарикатщини и лавиражи за бягство от неизбежното.
Не, драги мои сънародници! Това е ерзац ясновидство и ерзац гадателство. Не е по-истинско от месото в кренвиршите или млякото в сиренето. Харчите си паричките, спечелени с труд, за псевдоокултни боклуци!
Как работят такива “ясновидци”? Разполагат с няколко варианта:
1) извличане на истината: задават ви подвеждащи въпроси, следят изражението ви и успяват да налучкат проблемите ви.
2) разузнаване: преди да направите сеанс, са разпитали ваши познати и съседи за живота ви. Правят го толкова хитро и дискретно, че горките ви близки и не подозират, че са били подложени на разпит.
3) психологическо налучкване: всеки тарикат- шарлатанин знае, че младите хора се влюбват и щом са потърсили ясновидец, имат проблеми с взаимността. Старите хора, от друга страна, се вълнуват от болежки, децата или /и/ пари. Не е нужно да си Айнщайн за да предположиш това.
Неслучайно, ако гадаенето е в Интернет, винаги искат датата ви на раждане (уж заради горките звезди).
4) щастливи прогнози: ако са затруднени, тези гадатели винаги ви обещават розово щастие, взаимна любов, печалби от тотото и крепко здраве. Сигурни са, че почти никой няма да ги заклейми за подобни предсказания.
Ако пък услугите им са евтини или безплатни, не се хващайте на въдицата! Всеки търговец прави подарък или промоция с една-единствена цел- да ви “зариби”, за да ви продаде друг продукт скъпо и прескъпо.
На бас, че ако са ви гадали безплатно, непременно се е оказало, че имате магия, която предлагат да ви развалят срещу солено заплащане или страдате от болест, от която следва офертата да ви излекуват пак срещу висока цена. Как мислите, защо в сайтовете на повечето от тях гадателството, лечителството и развалянето на магии вървят в комплект?
Това е горчивата истина, мои добри и лековерни читатели! Тези пиявици и кърлежи сквернят храма на окултизма с Бай Ганьовска чеснова воня. Не им позволявайте да си получат килипира и да живеят със самочувствието, че са ви прецакали!
Опитайте се да живеете с вълнението на неизвестното. По-добре да не знаем какво има зад следващия завой. Искрено ви желая цветята в бъдещето ви да са повече от тръните!
Светлината да ви озарява!