Основателят на Старата Велика България Хан Кубрат (владетел от 632 до 668 г.) и неговите съдбовни думи за бъдещето на нашия род и държава

Кубрат произхожда от знатния род Дуло на уногондурите. В миналото уногондурите (пра-българи) са били елитните войски на хунския хан Атила („Бич Божий” за Римската империя).  Именно Атила е праотец на владетелския род Дуло.

През 567-568 г. след Христа, уногондурите попадат под владичеството на западните тюрки.  Продължителното чуждо владичество спомогнало за обединение на пра-българските племена.  Още като дете Кубрат предвидливо бил изпратен с вуйчо си Органа в Константинопол.  Целта била да се запази последната златна клонка от владетелския род Дуло, който се смятал за най-знаменития сред прабългарите племена.

Хан КубратВизантия приела знатния изгнаник радушно и бил удостоен с големи  почести.  Византийците се придържали към старата практика да оказват гостоприемство на бегълци от владетелски род, с намерението да ги използват в бъдещи военни и политически усложнения.  Византийският император Ираклий който бил на престола от 610-641 г се отнасял с бащинска обич към малкото момче.  Кубрат израснал в императорския двор и между него и Ираклий се „завързала нечувана дружба.”  Много по-възрастният император го обсипвал с благодеяния. Кубрат се покръстил и станал примерен християнин. С приобщаването към християнската общност Кубрат си спечелил могъщ съюзник в лицето на Византия. Император Ираклий с името на Кубрат свързвал надеждите и амбициите си за разширяване на византийското (ромейско) влияние в причерноморските степи. 

По това време западно тюркският хаганат все още представлявал могъща сила и заплашвал византийските владения на Кримския полуостров.  След завръщането си през 632, чрез верните боили (военноначалници)  Кубрат се възкачил на ханския престол. Хан Кубрат успял да отхвърли владичеството  на тюрките  и създал независима държава – същата която византийските хронисти наричали „Стара Велика България”. Тя обхващала огромни територии на изток и на север от Черно море.  Границите на огромната „Стара Велика България” се очертавали приблизително така : на изток до изворите на реката Кубан, на север до степите на река Донец, а на запад- някъде по поречието на река Днепър.  Като столица на  Кубратовата България се сочи Фанагория – на източния бряг на Черно море.  Хан Кубрат създал многобройна войска, която се състояла от лековъоръжени и тежковъоръжени конници.  Имал много добро разузнаване, което знаело много от тайните на чуждите войски и държви.
Българският хан прогонил аварите на запад.  С неговото име се свързва  утвърждаването на Стара Велика България като първа сила в причерноморските степи.
Една обща представа за Кубратова БългарияЗа спиране набезите на конните народи, които разорявали и оплячкосвали териториите на Източната римска империя хан Кубрат получил от императора богати дарове, много злато и сребро.  Връх на императорската щедрост била титлата патриций, с която Ираклий почел Кубрат – висока чест, с която малко чужди владетели били удостоявани.  Авторитетът му на освободител на българите и обединител на своя народ е бил неоспорим.  Едва в края на управлението му, мощта на Стара Велика България започнала да залязва, тъй като от изток започнали да напират нови завоеватели- страшните хазари.
Във връзки със смърта на хан Кубрат, византийският хронист Теофан разказва за силните думи на стария хан.
Малко преди смъртта си великия хан събрал петимата си сина. Заклел ги по никакъв начин да не се отделят един от друг, тъй като разединението означавало край, разпадане на държавата.  Само заедно един до друг те можели да опазят своите земи и да се противопоставят на всеки завоевател.  Разединението, предрекъл хан Кубрат, означава поробване на българския народ.  Подкрепил думите си със сноп пръчки, който синовете му не успели да пречупят.  Ханът им показал на практика как това може да стане – като пръснал снопа и започнеш да чупи лесно пръчките поотделно една по една… Една пръчка всеки можел да пречупи, но снопа – никой.  Мъдрите слова били изслушани, клетвите произнесени, но предупреждението скоро било забравено- всеки от синовете му с подвластния си народ поел в различни посоки.
Най-щастлив от всички се оказал третия син Аспарух, който повел българите на запад и в крайна сметка се установил окончателно на юг от река Дунав и създал нова силна България.
През лятото на 1912 година няколко деца от село Малая Перешченина (на 13 км от Полтава  в днешна Украйна) когато играели сред пясъчните дюни попаднали на огромно съкровище от златни и сребърни предмети.  Само златните предмети били над 20 кг.  Това били златен меч, златен жезъл, златен рог, златни колани и много златни чаши и чинии.  Имало византийски златни монети, но така също и персийски.  Стотици златни плочки с които бил обкован ковчега.  На златния меч и златния рог за вино е бил гравиран кръст. Това подсказва, че собственика е бил християнин.  Предполага се, че това е гроба на великия хан Кубрат на могъщата Стара Велика България.

 
Иван Тодоров
в.„България Сега”, Чикаго