ЯМБОЛ – Стартира проект за развитие на туризма в област Ямбол

Четири общини, Тунджа, Ямбол, Стралджа и Болярово спечелиха проект Тонзос – Магията на Тунджа” – маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово”.
Сред основните цели на този уникален по своята същност проект, е създаването на максимално добри условия за насърчаване развитието на туристическите услуги, използвайки базата на наличния богат културно-исторически, природен и човешки потенциал в региона. Развитието на туризма се явява добра перспектива и възможност за устойчиво развитие и просперитет на четирите общини и живеещото в тях население. Разнообразните дадености могат да се използват за създаване на значително разширен и интегриран туристически продукт, който да привлича както български, така и чуждестранни туристи.