ВАРНА – Две варненски общини най-застрашени от наводнения

В общините Бяла и Дългопол се намират районите с най-висок потенциален риск от наводнение във Варненска област. Това стана ясно при представяне на резултатите от работата по проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнение”, с който е ангажирана Басейнова дирекция за Черноморски район. Първият му етап касае именно определянето на най-застрашените и рискови зони в обхвата й.
Районът с най-голяма опасност от наводнение в община Дългопол, който включва и терен от Община Смядово, обхваща 195 кв. км. по течението на река Камчия. В Община Бяла пък площта е далеч по-малка – 9 дка. Това посочи Георги Янев, който е главен експерт в отдел „Планове” към  Басейнова дирекция.