БЛАГОЕВГРАД – Проектират нов мост над Струма в Симитли

Започва проектирането за изграждане на временен инвентарен стоманен мост над река Струма, свързващ Симитли и кв. „Ораново”. Общински съвет гласува 23 500 лева от местните приходи на общината да бъдат инвестирани в проектирането на новото съоръжение.
Изграждането на авариен мост над Струма е наложително заради неотложния ремонт на съществуващото съоръжение над реката.
Както е известно, мостът над Струма в град Симитли е строен от немските войски по време на втората световна война, експлоатационният му срок изтече преди години и вече няма гаранция за устоите му. Съоръжението се нуждае от спешен ремонт. Община Симитли има разработен проект за укрепване, цялостна реконструкция и надграждане на моста.