ЯМБОЛ – Държавата стана собственик на т.нар Нова болница в Ямбол

Предоставиха сградата на т.нар. Нова болница в Ямбол на държавата. Решението бе прието  от Общинските съветници с пълно единодушие, съобщиха от общината. Това е първа стъпка към възможността сградата да бъде довършена  и там да се помещава сегашната МБАЛ „Свети Пантелеймон”.
Министерството на здравеопазването изрази готовност да финансира довършването на зданието. Намерението бе изразено с писмо на министър Десислава Атанасова от 3 август 2012 година. В него се посочва, че здравното ведомство изразява готовност „финансово да подпомогне довършването на сградата с цел въвеждането й в експлоатация до края на м. март 2014 г.”.