ДОБРИЧ – Добрич очаква 450 хил. лева за оптимизация на училищната мрежа

Община Добрич ще кандидатства по Националната програма за оптимизация на училищната мрежа. Това е възможно след решението на Общинския съвет за закриване на две училища в града – ОУ”Бачо Киро” и ОУ”Отец Паисий”. Община Добрич очаква около 450 хил. лв., които ще се използват за модернизация и осъвременяване на съществуващата материално-техническа база на учебните заведения, които ще приемат ученици от закритите училища. Това са ОУ”Й. Йовков”, ОУ”Н. Вапцаров”, ОУ”Хр. Смирненски”, ПМГ”Ив. Вазов”, ЕГ”Гео Милев”, СОУ”Д. Талев” и СОУ”Св. Кл. Охридски”.