СЛИВЕН – Връщаме пари по различни проекти

7 909 202,25 лева ще върне Община Сливен до края на седмицата на Министерството на околната среда и водите. Парите са в банката. Това е авансово плащане, което трябва да бъде върнато на базата на това, че е прекратен договорът за безвъзмездна финансова помощ по спрения интегриран проект „Воден цикъл на община Сливен”.
Ще бъдат възстановени и дължимите към днешна дата лихви на стойност 9 674 лв. „Проблемът е, че от тези пари са изразходени 42 403 лева, които са за проектантски, консултантски и други услуги. Ще се опитаме тези пари поне да не връщаме” – каза кметът на Сливен Кольо Милев.