ТЪРГОВИЩЕ – Община Търговище ще инвестира 12 милиона евро за нов живот на бившите казарми

Министерство на отбраната ще предостави безвъзмездно правото на  ползване на имотите на бившите казарми в Търговище. По тази  причина кметът на общината д-р Красимир Мирев ще представи пред Общинския съвет докладна записка, в която са посочени идеите за бъдещето ползване на имота.
Предвижда се теренът от 161 дка да бъде обособен на четири зони: за детско-юношески център; за социални дейности за стари хора и социален патронаж, за градски спортен комплекс и зона за изложение на продукция от местни производители. Общо общината смята да инвестира в тази дейност 12 322 000 евро.