РАЗГРАД – 112 снимки на толерантността направиха ученици от Разградско

Ръцете на девет деца посягат към разноцветни моливи – това е сюжетът на една от двете снимки – победители в първия фотоконкурс на тема „Толерантността в моя обектив”. Той се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Разград. Победителите във фотонадпреварата получиха парични награди.
Фотоконкурсът „Толерантността в моя обектив” бе обявен в навечерието на 16 ноември – Световният ден на толерантността – припомни секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Разград – Диана Господинова.