ХАСКОВО – Хасково и Димитровград в надпревара за "Най-зелен град в България за 2011 г."

Общините Хасково и Димитровград официално са заявили участие в надпреварата за “Най-зелен град в България за 2011 г.”, организирана  от Министерството на околната среда и водите.
Община Хасково  участва в кампанията с 6 реализирани инициативи. Хасково е сред градовете у нас, които трайно и целенасочено през годините опазват и развиват своята зелена система. На територията на града озеленените площи за широко обществено ползване са 1050 дка, а лесопаркови площи – 2120 дка.
Община Димитровград се включи в кампанията стартирана от МОСВ в категорията за “Най- зелен град в България” за 2011г. с инициативата по създаването на “Алея на новия живот”. Целта на общината бе да се предостави възможност за засаждане на дърво за всяко новородено след 01.01.2010 г .дете- жител на община Димитровград.