КЪРДЖАЛИ – 6 проекта осигуряват 40 работни места в област Кърджали

Областната комисия по заетост одобри подадените от общините проекти по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” за следващата 2012 година. Общо 40 са работните места, които предстои да бъдат разкрити в изпълнение на общополезни дейности. 32 от тях са предназначени за лица на социално подпомагане. Проектите са шест и ще се реализират в общините Кърджали, Джебел, Ардино, Черноочене, Крумовград и Кирково. Свързани са с ремонт на тротоари, поддръжка на зелени площи, рекултивация на сметища, почистване на речни корита и др. Общата им стойност е 80 611 лева. С най-висока оценка за социална приоритетност е класиран проектът на община Ардино. По него ще се разкрият и най-голям брой работни места – 13. Заседанието бе ръководено от председателя на Областната комисия по заетост – заместник областния управител Асен Тюрдиев. Директорът на Регионалната служба по заетост в Хасково Коста Костов запозна присъстващите с възможностите на новите схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси”.