ГАБРОВО – Завършват крайречната улица до 10 януари 2012?

Eкипът на проекта “Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, няма особени притеснения за неговото завършване в срок.  „Това, което виждам е, че работят. Това, което знам е, че има доста детайли, които трябва да се изпълнят по максимално добър начин, а това означава, че се изисква и малко повече време.