ВЕЛИКО ТЪРНОВО – Зам.-министър Евдокия Манева идва за екофорум във Велико Търново

Заместник-министърът на околната среда Евдокия Манева ще открие във Велико Търново работата на 37-та асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България. Форумът ще започни в 13, 30 часа в Гранд хотел „Янтра”.
Работната програма е тридневна, фокусирана върху въпроси по управление на отпадъците и качеството на атмосферния въздух. В срещата ще участват еколози от над 100 общини, кметове, специалисти от държавни институции, представители на неправителствени организации.
Заместник-министър Манева ще представи оценка за изпълнението на общинските програми за качество на атмосферния въздух до момента, както и препоръки за дейността на регионалните сдружения за управление на отпадъците.