КЮСТЕНДИЛ – Опасност от запор на сметките на Община Дупница. Крум Милев става зам.- кмет?

Два съдебни иска са предявени към община Дупница, съобщи кметът Методи Чимев. Съществува опасност от запор на сметките. Претенциите са за над 2,5 млн.лв. „Астрой инженеринг” има да получава 603 000 лв, “АСА Шеле” са предявили иск за над 1 800 000 лв. За сметопочистване община Дупница не е плащала от месец март миналата година.
Общината дължи 241 000 лв. по облигационния заем, 247 000 лв. по кредита за енергийна ефективност, 8 000 лв. вноски по лизинг на три автомобила и 216 000 лв. по ЕСКО договорите за ремонт за ОУ “Св. Климент Охридски” и СОУ “Св. Паисий Хилендарски”.