СЛИВЕН – Дерегистрация по ДДС заплашва 60 сливенски фирми

Органите по приходите от офиса на НАП в Сливен изпратиха над 60 писма до фирми в региона, които са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и същевременно са спрели да внасят дължимите месечни вноски. Фирмите, които са главно с дейност в строителството, търговията и сферата на рекламата, са декларирали сами задълженията си, но през  последните три месеца не са внасяли каквито и да са суми. Просрочията вече са надхвърлили 1 млн. лева.