БЛАГОЕВГРАД – ЮЗУ организира научна конференция „Транслации на ценности в съвременното общество“

Катедрата по социология към Философски факултет на Югозападен университет “Неофит Рилски”, Клуб на социолога и Областен съвет на Български червен кръст – Благоевград организират конференция на тема: Транслации на ценности в съвременното общество.
На конференцията, посветена на 35 години от основаването на Югозападния университет “Неофит Рилски и Европейската година на доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция ще бъдат представени данните от проведено представително социологическо изследване за област Благоевград, проследяващо ролята и значението на доброволчеството за развитието на гражданското общество, както и резултатите от проведени фокус групи на реализирана кръгла маса: За доброволчеството като елемент от гражданското общество”.