ДОБРИЧ – "Приморско клуб" се отделя от "Албена"АД

“Албена”АД да се преобразува чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество “Приморско клуб” ЕАД, решиха акционерите на “Албена”АД на извънредно общо събрание.
Преобразуването има за цел да подобри управлението на активите, локализирани в района на Приморско, да се даде по-точна оценка на нивото и резултатите от туристическата дейност в комплекс “Приморско” и да се повиши качеството на предоставяните услуги, се посочва в публичния доклад за общото събрание. Цели се също да се оптимизира корпоративната структура на “Албена”АД.
При отделянето към новоучреденото дружество “Приморско клуб”ЕАД ще преминат активи на обща стойност 33 808 000 лева.
Сред имотите, които преминават в собственост на новоучреденото дружество са над 1 100 декара земя, хотелски комплекси “Магнолии” и “Дружба”, къмпинг “Романтика”, летище, гаражи, склад, тенис зала.