БЛАГОЕВГРАД – Откриха редки гъби в благоевградско село

Два вида редки гъби, включени в Червената книга на България, откриха експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград.
Находката от Cyatus stercoreus, известна като Торен циатус и Poronia punctata, се намира в землището на село Покровник.
Гъбите са от Червения списък на гъбите у нас, със статус на застрашени  видове и изключително ограничено разпространение в България.
Според Закона за биологичното разнообразие те подлежат на опазване, но само 10 от тях са в защитена територия.
Този вид гъби се развиват  върху конски торов субстрат в тревни местообитания, в периода от юли до ноември. Общото разпространение на тези гъби е Европа, Азия, Северна Америка, Австралия.
В България находища на Торен циатус има в Североизточна България и в района на Пловдив. Видът е включен в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие с цел опазване на местообитанията му, съобщиха от РИОСВ-Благоевград.