СИЛИСТРА – Министър Тотю Младенов обеща повече средства за социалната трапезария в Силистра

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов обеща да осигури допълнителни средства за социалната трапезария в Силистра, за да могат още 100 души да получават през зимата топла храна. Сега трапезарията осигурява обяд на 123-ма социално слаби. Но на министъра, който днес е в дунавския град, бе съобщено, че има подадени още заявления. Той обеща, че случаят ще бъде разгледан в Агенцията за социално подпомагане. По думите му сега в страната са разкрити 135 трапезарии за 11 000 бедни българи.
След среща с регионалните социални структури Тотю Младенов подчерта, че до края на годината предстои разкриването на Агенции за временна работа в цялата страна, а към ръководеното от него ведомство ще бъде изградена система за средносрочно прогнозиране на нуждите от квалифицирана работна ръка по професии и отрасли.