ТЪРГОВИЩЕ – В Търговище проверяват потенциално опасни водни обекти

Специална комисия назначи областният управител на Търговище Митко Стайков. Нейна задача е да извърши проверки на водни обекти, като ще се следи да безопасността на експлоатацията им. Главната цел, която искаме да постигнем, е недопускане на аварийни ситуации, каза г-н Стайков.
Проверките ще започват в началото на следващата седмица. В присъствието на хидроспециалисти от общинските администрации и собствениците на водни обекти ще се проверяват язовирите, корекциите на реки и други водни обекти в областта. Ще бъдат обхванати седем язовира, реките Врана и Сива, както и Давидовското дере, включени в Черноморски район. Обектите, които ще бъдат проверени в Дунавски район, са 10 язовира и река Черни лом.