КЮСТЕНДИЛ – Кюстендил в добро партньорство с фондация "Приятели на Чикаго"

Кюстендил е вторият град в България, който ще има шанса да сътрудничи и работи с фондация “Приятели на Чикаго” и така да се изгради мост между хора и различни култури. Това бе повода днес Петър Паунов и президентът на фондацията  Иван Сотиров да се срещнат и да обсъдят  възможностите за съвместната бъдеща работа.
Фондацията е неправителствена организация, която способства за създаването на контакти между граждани на България и Чикаго, местната власт, бизнеса, медии, неправителствени организации, образователни, научни и културни институции.