СИЛИСТРА – Крепостта „Меджиди табия” е символ на Силистра – според младите

Крепостта „Меджиди табия” е символ на Силистра според младежите в града. Анкетата е направена сред 300 души в рамките на проекта „Силистра в символи”, който се изпълнява по линия на общинската инициатива „Младите за Силистра”. Тя финансира проекти на неформални младежки групи.
Проучването е определило общо 11 символа на дунавския град. Сред тях са гербът на общината, паметникът „31 полк”, река Дунав, пеликаните, Късноантичната гробница, Дунавският парк, Художествената галерия, житният клас, кайсията и „Глухарчето”. Според младите спортният, речният и културният туризъм са най-подходящи за Силистра. Най-довереният канал за рекламиране на символите е Интернет, като 82 на сто от анкетираните за заявили желание доброволно да ги популяризират.