ШУМЕН – Временният областен управител оспорва правомощия на временния кмет на Шумен

Временният областен управител Ралица Тодорова оспорва в съда като незаконосъобразно решението на шуменския общински съвет от септември за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Шумен и правомощията му, информират от пресцентъра на областната администрация. Оспорваната част е тази, с която са дадени правомощия на временния кмет на Шумен Митко Киров да назначава други лица на длъжността временно изпълняващ кмет на кметство.
Според точка 4 от решението общинският съвет е упълномощил Митко Киров да назначава други лица за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, ако някои от утвърдените се кандидатират на предстоящите избори. С този акт местния парламент е превишил законовите си правомощия и по този начин е предоставил на нелегитимен орган решаването на въпрос, който е от компетентността на съвета, а при определени случаи-на областния управител.  
Според законодателството избирането или назначаването на временно изпълняващ длъжността кмет на общината или на кметството е от изключителната компетентност на общинския съвет и това свое правомощие той не може да преотстъпва на други органи.