ВИДИН – Община Видин сключи договор с „Видапътстрой" за ремонт на 60 улици

Кметът на община Видин подписа договора с избрания изпълнител по обществената поръчка за ремонт на улици в града и региона. Фирмата, предложила най-добра оферта, е „Видапътстрой” АД. Румен Видов и Йоша Георгиева положиха подписите си върху 11-те части на договора. Изпълнението на тази обществена поръчка е разделено на 11 етапа с цел контрола по ремонтите да бъде много по-добър. Общата стойност на дейностите, които ще стартират следващата седмица е  2 040 000 лева /с ДДС/.
Според поръчката на общината, във Видин и региона ще бъдат ремонтирани над 60 улици. За преасфалтиране напълно и частично са включени улици в 11 села и около 40 пътни отсечки във Видин. За баластриране са предвидени улици в 23 населени места.  Преасфалтирани ще бъдат и пет междублокови пространства във Видин, е записано още в обществената поръчка. Определянето на улиците, нуждаещи се от ремонт стана след подробни огледи и допитване до кметовете на всички села от общината.