РУСЕ – Среща на лозари и винопроизводители в Русе

Състоянието на лозаро-винарския сектор ще обсъждат в Русе производители на грозде и представители на Изпълнителна агенция по лозата и виното.
Инициативата има за цел подпомагане развитието на сектора, както и проблемите и насоките на бъдещото му развитие.
Срещата с лозари и винопроизводители ще се проведе в Зала 1 в Областната администрация от 10 часа. Очаква се да присъства изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното /ИАЛВ/ Красимир Коев.