ШУМЕН – Близо 25 000 жители на Шуменско са с висше образование

24 538 души от населението в Шуменско /общо 168 791 души според Преброяване 2011/ или всеки седми е висшист (степени доктор, магистър, бакалавър и специалист) – информират от ТСБ-Шумен. В сравнение с предходното преброяване, относителният дял на висшистите се увеличава с 3.8 процентни пункта, от 10.7% при ПР 2001 на 14.5 % сега. Броят на шуменските висшисти е най-голям във възрастовия диапазон между 30 и 39 години (5932 лица) и между 40 и 49 години (4917 лица). При възрастните, надживели 85 лета, такива са 157 души. Въпреки това, образователното равнище на шуменци е по-ниско от средното за страната, където висшист е всеки пети. По дял на лицата с най-високия образователен статус областта ни се нарежда на 13-то място сред 28-те области. Първенството се държи от столицата, в която  близо 37 % от лицата  над 7 годишна възраст са с диплом от ВУЗ.
В Шуменско, завършилите средно са над 64 300 (38.1%), като за последните десет години увеличението им е с 6.1 процентни пункта. Това ни класира 23 – ти сред останалите региони.