БЛАГОЕВГРАД – Новото Спортно училище в Сандански отваря врати на 1-ви септември

Новосъздаденото спортно училище в Сандански се ремонтира преди откриването на новата учебна година. От 1-и август започна приемът на ученици след полагане на изпит за проверка на способностите им по спортна подготовка. Заявления по образец се подават до директора на училището- Борислав Иванов.
Учебните занятия започват на 1-и септември. Видовете спорт, които ще се преподават, са: футбол, плуване, борба (свободен стил), джудо, карате-до.
Съществуват възможности за разкриване на специалности след завършено основно образование и продължаване на средното образование в спортното училище след утвърден план-прием по желани специалности, информират от Община Сандански.