СИЛИСТРА – Силистра и Меджидия създават обединение за хармонично развитие

Кметовете на Силистра и Меджидия, Иво Андонов и Мариан Йордаке ще подпишат утре конвенция и статут на Eвропейско Обединение за Териториално Сътрудничество с Ограничена Отговорност Меджидия – Силистра.
Обединението се създава с цел да подкрепя хармоничното развитие на територията, чрез усилване на икономическото, социално и териториално сближаване, чрез трансграничното сътрудничество между общините Силистра и Меджидия.
Ще присъства представителна делегация от община Меджидия, водена от кмета, кметът на община Силистра, председателят на Общински съвет – Силистра Александър Сабанов, общински съветници от Силистра и служители от Общинската администрация.