СТАРА ЗАГОРА – Бивши шефове на мините на съд за близо милион

Прокуратурата в Стара Загора е внесла обвинителен акт за длъжностно престъпление срещу бившите директори на „Мини марица изток” инж. Иван Марков и Гочо Христов.
Двамата ще бъдат съдени за злоупотреба със служебно положение. Вредите, които са причинили на държавното дружество са за близо 1 млн. лв. Наказанието предвидено за престъпленията, в които са обвинени Марков и Христов е лишаване от свобода до 8 години и лишаване от право да заемат ръководни позиции.
Бившият изпълнителен директор Иван Марков и заместникът му по въгледобива Гочо Христов са обвинени за това, че в качеството си на длъжностни лица, заемащи отговорно служебно положение в „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” са нарушавали служебните си задължения.
Двамата разделяли обществени поръчки за строителство на части, така че стойността на отделните части да е в границите до 100 000 лева. По този начин заобикаляли изискването на Закона за обществените поръчки за открити конкурси. Така не и неправомерно се давала възможност изборът да се извърши чрез събиране на три оферти. Пряката цел на обвиняемите била ремонта или строежа да се изпълни от предварително избрана от тях фирма.