СМОЛЯН – Раздават електропастири срещу мечки в Смолянско

Комисия, назначена от директора на РИОСВ – Смолян определи лицата, на които да се предоставят електрически огради за превенция на нападения от мечки. Оборудването е закупено в рамките на проект и ще бъде безвъзмездно предоставено на животновъди и пчелари. Общият брой заявления, постъпили в РИОСВ – Смолян е 141, като 3 от тях са подадени след определения срок и не са допуснати за разглеждане. Класирането е извършено по предварително определени критерии – брой щети, брой кошери или животни, район с голяма честота на щети. Оценена е и досегашната активност на стопаните за предприемане на превантивни мерки, както и желанието им за обединяване и коопериране.