ТЪРГОВИЩЕ – Процентът на икономическа активност в Търговище – нисък

Към 1 февруари икономически активни лица в област Търговище са 49 579 души от които 53,9% са мъже, сочат окончателните данни от преброяването. От общия брой икономически активни лица 38 465 души са заети, а 22,4% са безработни.
Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е коефициентът на икономическа активност, изчислен като отношение на броя на икономически активните лица към населението във възрастовата група 15-64 навършени години. Област Търговище се нарежда сред областите с най-нисък коефициент на икономическа активност – 60,5% и в числото на 20 –те области, които имат коефициент на безработица по-висок от средния за страната (15,0%) – 22,6% за област Търговище.
Икономически неактивното население в областта е 54 117 души. От тях – 6 098 са учащи, 31784 – пенсионери, 8422 – заети само с домашни и семейни задължения и 7 813 – други.
В периода 2001 – 2011 год. 6 222 лица са променили своето местоживеене.