БЛАГОЕВГРАД – Подпомагат картофопроизводители от Благоевградска област

Държавен фонд  „Земеделие” сключи договори с 405 производители, които ще бъдат подпомогнати с целевата субсидия за закупуване на посевен материал от картофи за семепроизводство и консумация, реколта 2011 година. Общата стойност на подкрепата възлиза над 1 509 800 лв., при одобрен бюджет от 1 552 900 лв. Крайният срок за изплащане на държавната помощ е до 22 юли, информират от Министерството на земеделието и храните.
Най-много субсидии – 143 на брой – са договорени в София-област, за 683 778 лв. В област Перник са сключени 50 договора за 279 803 лв., в Благоевград – са 46 за 130 515 лв., а в Кюстендил – 29 за 122 068 лв.
Производителите на картофи за семепроизводство ще получат субсидия в размер на 91,40 лв. на декар, а за консумация бяха одобрени 52 лв. на декар.
Максималната площ, за която един земеделски производител може да сключи договор с ДФ ”Земеделие” за купуване на посевен материал за семепроизводство, е 80 декара, а минималната – 5 декара. За отглеждането на картофи за консумация се финансира площ от 5 до 150 декара.
Чрез финансовата линия държавата ще подпомогне засаждането на общо 22 047 дка картофи за консумация и 3 976 дка за семепроизводство. Интересът към схемата тази година е завишен, сочат данните от приключилото договаряне на средствата. За сравнение, през 2010-та субсидии по направлението получиха 365 земеделски стопани, които засадиха 17 005 дка картофи за консумация и 2 991 дка за семепроизводство.