ЛОВЕЧ – Ловешкият кмет забрани поливането с питейна вода

Кметът на Община Ловеч Минчо Казанджиев издаде заповед във връзка с намалелия дебит на питейните водоизточници в населените места на Община Ловеч и осигуряването на редовно подаване на питейна вода за населението. В заповедта се забранява ползването на питейна вода за напояване на земеделски участъци и личните дворове, миенето на улици и площади, за пълненето на басейни и други потребности, ограничаващи възможността за редовно снабдяване на населението с питейна вода. Собствениците на имоти трябва да ползват алтернативни водоизточници, допълват от пресцентъра на администрацията.
Контрол по спазване на заповедта е възложен на кметовете на кметства, кметските наместници на населените места и на БД СКОРС, при установени нарушения те ще съставят актове за административно нарушение.
При нарушение от физически лица се налага глоба от 100 до 1 000 лева, а при нарушение от страна на юридически лица санкцията е от 500 до 10 000 лева.