ПЕРНИК – Възможно е електробуси да обслужват трафика в Перник

Електробуси по зелена транспортна линия са със шанс да тръгнат в Перник. Общината е разработила идеен проект, с който ще кандидатства по европейската програма Лайф плюс.
Идеята е пилотна за България и за Европа и с реализацията й се цели снижаването на въглеродните и други вредни емисии в атмосферния въздух. Перник ще бъде първият град, в който ще се реализира намерението за екологичен транспорт. При добри резултати проектът ще се приложи и в други европейски градове.
В проектната разработка са заложени осем електробуса, които да обслужват една от транспортните линии за обществен превоз в града, като в случая няма да се елиминира съществуващият тролейбусен транспорт. В трасето е предвидено изграждането на две-три зареждащи станции. По предварителни разчети един електробус може да премине до 500 км до следващото зареждане на батериите.
Проектът включва и система за електронно наблюдение на автомобилния трафик по линията. Разработката е с финансова рамка от 2 400 000 лева, които средства при одобрение на проекта ще се управляват от екоминистерството. При приемане на идеята от финансиращия орган ще се пристъпи към същинската техническа разработка на проекта.