ТЪРГОВИЩЕ – Изследват за остеопороза в Търговище

На 22.07.2011 г. (петък) в град Търговище ще се проведе кампания за определяне на личния риск от остеопороза и измерване на костна плътност, която се организира със съдействието на Община Търговище и РЗИ – Търговище.
Кампаниите “Проверявайте ежегодно риска си от остеопороза” се провеждат в сътрудничество с Асоциацията на пациентите с остеопороза и остеоартроза и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България и се подпомагат от Българския фонд за жените, като се осъществяват с апаратура, закупена за целите на провеждането на скрининг за ранно установяване на риска от остеопороза.
Кампанията ще се проведе в сградата на Община Търговище, зала 75. Информация и предварително записване можете да извършите на телефон 0601/ 6- 41- 36. Цената на измерването е 10 лв. Случаите с намалена костна плътност и наличие на рискови фактори за развитие на остеопороза ще бъдат насочвани към центровете и специализираните кабинети по остеопороза в региона.