ТЪРГОВИЩЕ – Нов проект започва в Търговище

Кметът на община Търговище д-р Красимир Мирев подписва договор за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Техническа помощ за „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове”. Официалната церемония е днес в София, Гранитна зала на Министерския съвет.
Целта на проекта е изграждане на Информационен център за предоставяне информация и насочване на гражданите към начините за прилагането политиката на ЕС по отношение структурните фондове и оперативните програми.
В центъра ще бъдат създадени 3 нови и напълно оборудвани работни места. Подборът на служителите ще бъде проведен при публично обявен конкурс с ясни и прозрачни правила. Служителите задължително ще отговарят на изискванията, приложени към Процедурния наръчник за работата на 27-те областни информационни центрове. Ще преминат задължително обучение според насоките за кандидатстване.